هزینه و شرایط دریافت ویزای کانادا

اخذ ویزای کانادا

در کوتاه ترین زمان

هزینه دریافت ویزای آمریکا

اخذ ویزای امریکا

با حضور وکلای مجرب

معرفی کشورهای حوزه شینگن

اخذ ویزای شینگن

تخصص در حوزه شینگن…

شرایط جدید تحصیل در آلمان

ویزای دانشجویی

اینده خود را بسازید…

ویزای امریکا

7/500/000
  • ۲۱۰ روز زمان برای دریافت ویزا
  • ۹۰ روز اقامت در ۶ ماه
  • ویزای فوری در شرایط خاص
  • امکان تغییر نوع ویزا

ویزاهایی که ترک سانا ارائه می‌کند.

اخذ ویزای کانادا

باانجام کلیه امور مربوط به سفارت واخذ ویزای شما وتکمیل پرونده ومدارک مورد نیاز در کمترین زمان ممکن موفق به دریافت ویزای کاناداخواهید شد.
همکاران ما شما رو درروند ثبت نام هاو پرکردن فرم ها و اسکان شما و ترانسفر شما برای وقت سفارت در انکارا و استانبول کمک خواهند کرد

اخذ ویزای امریکا

باانجام کلیه امور مربوط به سفارت واخذ ویزای شما وتکمیل پرونده ومدارک مورد نیاز در کمترین زمان ممکن موفق به دریافت ویزای امریکا خواهید شد.
همکاران ما شما رو درروند ثبت نام هاو پرکردن فرم ها و اسکان شما و ترانسفر شما برای وقت سفارت امریکا در انکارا و استانبول کمک خواهند کرد.

اخذ ویزای شینگن

اخذ ویزای کشورهای:المان-فرانسه-دانمارک -اتریش و کشورهای حوزه شینگن
به صورت:
دانشجویی
توریستی
اشتغال
باانجام کلیه امور مربوط به سفارت واخذ ویزای شما وتکمیل پرونده ومدارک مورد نیاز در کمترین زمان ممکن موفق به دریافت ویزای شنگن خواهید شد.
وهمراهی شما درتمامی مراحل اخذ ویزا

اخذ ویزای دانشجویی

ازدواجی
توریستی
اشتغال

فهرست